XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky

XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky

III. Kongres České společnosti terapie ruky

0

dní

0

hodin

0

minut

0

sekund

Kdy:9. - 11. listopad 2017
Kde:Nové Město na Moravě, Hotel Skalský dvůr
49°33'53.233"N, 16°10'43.612"E www.skalskydvur.cz
Registrovat se na kongres

-Hlavní témata kongresu

-Orientační časový plán

Hlavní témata kongresu

Sekce lékařů:

 • Poranění skeletu ruky, předloktí a loktu, a řešení jejich následků
 • Poranění měkkých tkání  ruky, předloktí a loktu, a řešení jejich následků
 • Artroskopie loktu, zápěstí a drobných kloubů ruky
 • Úžinové syndromy (diagnostika a terapie)
 • Revmatochirurgie
 • Degenerativní poškození ruky a loketního kloubu
 • PIP joint - theory and practice  (Dr. med. Daniel Herren MHA)
 • Varia

Sekce fyzioterapeutů:

 • Statitcké progresivní dlahování zápěstí
 • Elektroaktivní cvičení v terapii ruky
  (oba workshopy vede prof. D.Thomas, RPT, Ortotist.MA)
 • Postupy a trendy v rehabilitaci ruky
 • Poúrazové stavy
 • Degenerativní onemocnění
 • Šlachová poranění
 • Terapeutické dlahování ruky
 • Postupy terapie u dětí s DMO
 • Algoneuroystrofie
 • Entezopatie
 • Ergodiagnostika
 • Periverní parézy
 • Varia

 

Orientační časový plán

9. listopadu 11:00 – 14:00 Prezence
12:00 – 15:10 Odborný program pro jednotlivé sekce
15:30 - 18:00 Exkurze
     
10. listopadu 8:00 – 10:00 Prezence
8:30 – 9:40 Odborný program pro jednotlivé sekce
10:00 - 12:00 Slavnostní zahájení, přednášky VIP hostů
13:00 - 17:40 Odborný program pro jednotlivé sekce
20:00 Společenský večer
 
11. listopadu 8:30 – 12:00 Odborný program a zakončení setkání

 

Workshop pro lékaře:

 • CapFlex PIP - inovativní náhrada pro proximální interfalangeální kloub. Workshop proběhne v pátek 10. 11. a zajišťuje jej hlavní partner kongresu firma Fénix Brno.

  Děkujeme zájemcům o registraci na workshop. Kapacita je naplněna. Nepřihlašujte se, prosím.

  Pozvánka ke stažení ZDE.

 

Společná sekce (zdravotní sestry, fyzioterapeuti, lékaři):

 • Zpět k základům - ABC hojení ran (workshop vede doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.)
 • Dlahování distálního radia (workshop)
 • Aplikace MP fixu (workshop)
 • Dlahování a fixace dle AO Trauma (workshop)
 

Úvodní slovo prezidenta kongresu

Vážení kolegové, drazí přátelé, 
Nové Město na Moravě jako srdce Vysočiny je známé nejen sportovišti, kde se scházejí sportovci z celého světa, ale je známé  chirurgům z Čech i Slovenska již celou řadu let. Nyní však máme tu čest  hostit  XIV. Kongres České společnosti chirurgie ruky a III. Kongres České společnosti terapie ruky. Chirurgie ruky je interdisciplinárním oborem, kde se setkávají chirurgové, ortopedi, plastičtí chirurgové, neurochirurgové, revmatologové, neurologové a specialisté z mnoha dalších oborů, kteří ze svého pohledu řeší postižení ruky jako nejsložitějšího orgánu pohybového aparátu lidského těla.  Dobré výsledky terapie jsou neodmyslitelné bez spolupráce s fyzioterapeuty a ergoterapeuty, kteří svojí prací pomáhají vrátit ruku do plného funkčního stavu.  Proto setkání všech specialistů věnujících se této problematice na jednom místě je vždy prospěšné pro posun nás všech v diagnostice a terapii. Obtíže v oblasti ruky a zápěstí mívají  často své kořeny v loketním kloubu a předloktí, proto  se i setkání  u nás na Vysočině bude věnovat chirurgii ruky v širším pohledu.  
Myslím, že prostředí, ve kterém se sejdeme v nás nebude jen nutit „pracovat“, ale umožním nám i společně posedět, kochat se krásami kraje či zasportovat si v areálech, které se přímo nabízejí  k relaxaci.

Dovolte mi, abych Vás všechny co nejsrdečněji pozval na naše setkání v Novém Městě na Moravě.  

Těšíme se na Vás

Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. Doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D. prezident kongresu Podpis

Pod záštitou

 

Hlavní řečníci

prof. Dominique THOMAS, RPT, Orthotist. MA

Životopis

 

Dr. med. Daniel Herren MHA, šéflékař oddělení chirurgie ruky, Schulthess Klinik, Zürich
Prof. MUDr. Roman Slodička, Ph.D., Al Ain Hospital, United Arab Emirates

Hlavní partner

Vědecký výbor

prim. MUDr. Alena Schmoranzová

prim. MUDr. Aleš Fíbír, Ph.D.

prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D.

Mgr. Milada Kukačková

doc. MUDr. Igor Čižmář, Ph.D.

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.

doc. MUDr. Jaroslav Pilný, Ph.D.

Pořadatelé

Zobrazit podrobné kontakty

Kredity

Akce je garantována ČLK (ohodnoceno kredity) v rámci kontinuálního vzdělávání lékařů.
Pro fyzioterapeuty a ergoterapeuty přiděluje kredity profesní organizace fyzioterapeutů České republiky dle zákona 96/2004 Sb. ve znění vyhlášky č.4/2010 Sb. Všechny počty kreditů budou uvedeny na Certifikátu o účasti.

Dle vyhlášky č. 4/2010 Sb. a na základě souhlasu České asociace sester bude sestrám předáno potvrzení s přiznáním kreditních bodů.

Registrační poplatek

Při registraci:      do 31. 8. 2017                                     od 1. 9. 2017 a na místě

Lékaři:                   1 300 Kč                                                1 500 Kč

NLZP:                     800 Kč                                                    1 000 Kč

Účastnický poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu a doprovodné výstavě firem, tiskový materiál ze sympozia, občerstvení během přednášek, vstup na společenský večer 10. 11. 2017.

K platbě budete vyzváni emailem po zpracování registrace. Po uhrazení částky na náš účet obdržíte daňový doklad rovněž emailem.